Doug Smith
#12 - Otsego, MI
Doug Smith Outlaw Burg Stocks Statistics
Race Name Points Starts Wins Top 5 Top 10 Avg. Start Avg. Finish
Outlaw Burg Stocks A Feature 160 2 0 1 2 12.000 6.000
Outlaw Burg Stocks Heat 3 2 0 1 2 9.000 5.500
Outlaw Burg Stocks Qualifying 37 1 0 0 0 0.000 13.000
TOTAL: 200 5 0 2 4 8.400 7.200
Doug Smith Outlaw Burg Stocks Race Results
Date Race Name Lap 1 Lap 2 Start Finish Points
8/19/2017 Outlaw Burg Stocks Heat -- -- 9 9 0
8/19/2017 Outlaw Burg Stocks A Feature -- -- 16 7 75
8/26/2017 Outlaw Burg Stocks Qualifying 17.82 17.477 0 13 37
8/26/2017 Outlaw Burg Stocks Heat -- -- 9 2 3
8/26/2017 Outlaw Burg Stocks A Feature -- -- 8 5 85